OSS – Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvordan får jeg brukerstøtte?

Hva er journalen?

 

Kan jeg notere arbeid for mer enn én dag i en journal?

 

Må jeg lagre journalen med foreslått filnavn?

 

Må jeg lagre journalen i en bestemt mappe på PC-en eller nettverket?

 

Jeg har ved et uhell slettet noe av teksten i journalen.  Kan jeg hente fram teksten igjen fra en sikkerhetskopi?

 

Er det mulig å henføre en oppgave til f.eks. et prosjekt, en klient, en konto eller en kunde?

 

Hvordan lager jeg en tabell (eller liste) med prosjektnumre?

 

Må jeg notere alle oppgaver som er utført?  Må jeg i det hele tatt notere noen oppgavebeskrivelser?

 

Er det noen funksjonalitet som kan redusere mengden av tekst som må skrives inn i løpet av dagen?

________________________________________
 

Hvordan kommer jeg i gang?

Se i «Komme i gang»-dokumentet på installasjons-CD-en.Hvordan får jeg brukerstøtte?

Gå til siden Brukerstøtte for å se en oversikt over hvordan du kan få hjelp til å bruke memor™.Hva er journalen?

Journalen er et dokument der arbeid/oppgaver/aktiviteter noteres.  Journalen er plassert til venstre i memor™ sitt hovedvindu.  Journalen lagres som en tekstfil (filetternavn «txt»).

 

Kan jeg notere arbeid for mer enn én dag i en journal?

Ja.  Du kan ha så mange dager som du selv ønsker i en journal.  Det vil typisk finnes journaler med notater for én dag, én uke og én måned.  NB! Husk å starte og slutte notatene for en dag med et tidsstempel.

 

Må jeg lagre journalen med foreslått filnavn?

Nei.  Du kan velge filnavn helt fritt, så lenge det er et gyldig navn i Windows.  Dette er anbefalte formater for filnavn:
         For én journal pr dag:       forbokstaver + år-måned-dag + «.txt» (f.eks. LJ 2005-03-15.txt)
         For én journal pr uke:       forbokstaver + år + «-u» + uke + «.txt» (f.eks. LJ 2005-u11.txt)
         For én journal pr måned:   forbokstaver + år + «-m» + måned + «.txt» (f.eks. LJ 2005-m03.txt)

 

Må jeg lagre journalen i en bestemt mappe på PC-en eller nettverket?

Nei.  Du kan bestemme selv hvor du lagrer journalen.  Likevel anbefales det å ha en mappe for journalene (og sikkerhetskopiene) plassert enten på PC-en (typisk for bærbare PC-er) eller på nettverket (typisk for stasjonær-PC-er) slik at de blir med ved de ordinære sikkerhetskopieringene.  Ettersom dette er brukerens personlige journaler, bør mappen plasseres i brukerens personlige dataområde.

 

Jeg har ved et uhell slettet noe av teksten i journalen.  Kan jeg hente fram teksten igjen fra en sikkerhetskopi?

Ja. Dersom valget Lag sikkerhetskopi automatisk (daglig) i Alternativer-vinduet er valgt, vil den siste sikkerhetskopifilen være en kopi av journalen ved dagens start. Dvs tekst som er skrevet i journalen i løpet av dagen kan ikke bli hentet fram igjen.

Sikkerhetskopifilen er lagret i samme mappe som journalfilen. Filnavnet på sikkerhetskopifilen er: filnavnet på journalfilen uten filtypen, så dagens dato i parenteser, og til slutt filtypen. Eksempel: En sikkerhetskopifil for journalfilen “memor.txt” kan bli “memor (2004.03.15).txt”.

 

Er det mulig å henføre en oppgave til f.eks. et prosjekt, en klient, en konto eller en kunde?

Ja. Hvis en kode som identifiserer f.eks. et prosjekt skrives først på en linje, og plassert foran resten av teksten vedrørende oppgaven, så vil koden bli vist i andre kolonne i timelisten.  Koden på plasseres mellom tegnene < og >, f.eks. “<1>”, “<P2014/test>” or “<Firma AS>”.

En kode kan også settes inn i journalen fra en liste (prosjekter, o.l.) ved, når musepekeren er plassert på ønsket plass i journalen, å klikke høyre museknapp for å åpne listen, og deretter dobbelklikke en kode for å velge den.

I skjermbasert hjelp (trykk F1-knappen eller velg HjelpHjelp-menyen), er dette temaet drøftet i detalj, inkludert hvordan man lager en liste; i kapitlene Koder, Kodelister-vinduene og Rediger-kodelistene-vinduet.

 

Hvordan lager jeg en tabell (eller liste) med prosjektnumre?

I skjermbasert hjelp (trykk F1-knappen eller velg Hjelp Hjelp-menyen), er dette temaet drøftet i detalj, inkludert hvordan man lager en liste; i kapitlene Koder, Kodelister-vinduene og Rediger-kodelistene-vinduet.Må jeg notere alle oppgaver som er utført?  Må jeg i det hele tatt notere noen oppgavebeskrivelser?

Nei. Det er opp til brukeren å bestemme hvilke arbeidsoppgaver eller annen informasjon som skal noteres i løpet av dagen og om noen oppgaver skal noteres som en rund sum ved dagens slutt. I tillegg bestemmer brukeren hvor mye detaljer/tekst/mm. som hun/han ønsker å ha i journalen. Dette er en av de virkelig viktige egenskapene i memor™. F.eks. lar denne funksjonaliteten deg notere mye informasjon for noen prosjekter/oppgaver og kun prosjektnumre for andre – du kan ha det ønskede detaljeringsnivået for hvert prosjekt ved å bruke det samme “timelistesystemet”. Du behøver kun å notere de oppgavene som vil bli ført videre til ytterligere behandling, f.eks. fakturering. Ytterligere (personlige) notater kan skrives inn som “kommentarer” (linjer i journalen som starter med en *).

 

Er det noen funksjonalitet som kan redusere mengden av tekst som må skrives inn i løpet av dagen?

Ja. Pr dag, må det minimum skrives inn to tidsstempler – ett for starten og ett for slutten på arbeidsdagen – og en kode (f.eks. et prosjektnummer) og/eller en arbeidsoppgavebeskrivelse.

Dette er en liste over funksjonalitet som vil redusere skrivingen i journalen:

·    klikk Tidsstempel-knappen () eller trykk F2-tasten for å sette inn et tidsstempel,

·    klikk en av Varighet-knappene ( til ) eller trykk en av knappene Ctrl-F1 til Ctrl-F6 for å sette in en varighet,

·    klikk høyre museknapp for å åpne et vindu med en liste med brukerdefinerte koder (f.eks. prosjektnumre) og dobbelklikk en kode for å sette den inn,

·    klikk en av Snarvei-knappene ( til ) for å sette in et brukerdefinert valg fra listen med brukerdefinerte koder (f.eks. prosjektnumre),

·    klikk Vis arbeidsoppgavelistene-knappen () eller trykk F7-knappen for å åpne et vindu med en liste med alle arbeids­oppgaver som allerede finnes i journalen og en liste med arbeidsoppgaver som er tatt vare på fra tidligere journaler, og dobbelklikk en arbeidsoppgave for å sette den inn,

·    i Alternativer-vidnuet, klikk Rediger kodelistene...-knappen for å åpne et vindu for å definere kodelister og snarvei-knappene,

·    i Arbeidsoppgavelistene-vinduet (liste med alle oppgaver som allerede finnes i journalen), dra oppgaver som vil bli notert i senere journaler fra den øverste listen (Arbeidsoppgaver i denne journalen) til den nederste listen (Arbeidsoppgaver tatt vare på fra tidligere journaler).